Algemene voorwaarden

opgemaakt op 29 december 2021

Contractant 1 = Iris Terpstra, eigenaresse zzp-bedrijf: De Pianoartiest

Contractant 2 = Klant; privé- dan wel rechtspersoon

1. Contractant 1 zorgt voor een passende verzendwijze van de aangekochte artikelen. Artikelen worden daardoor onbeschadigd en volledig geleverd.

2. Contractant 1 verstuurt de aangekochte artikelen binnen 3 werkdagen. Mocht hiervan afgeweken worden, dan wordt contractant 2 daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht.

3. Contractant 2 gaat akkoord met opname van het emailadres in bestellinglijst en kan bij de uitgave van nieuwe producten van contractant 1 per mail op de hoogte gehouden worden.

4. Bij vertraging van de koeriersdiensten is contractant 1 niet aansprakelijk. Uiteraard kan er in overleg een nieuw artikel worden opgestuurd na contact tussen contractant 1 en de koeriersdienst.

5. Mocht het artikel niet naar wens zijn, dan kan dit geretourneerd worden. Verzendkosten zijn in dat geval voor contractant 2. De kosten van de aagekochte artikelen worden teruggestort. De artikelen dienen in de originele of soortgelijkende verpakking geretourneerd te worden.

Adres voor retourneren:

tnv: I. Terpstra
Lavendelstraat 34
7322 PJ Apeldoorn

6. Mocht het artikel geretourneerd worden, dan stuurt contractant 1 een mailtje naar info@depianoartiest.nl met daarin de reden voor retourneren. Wanneer het artikel ontvangen is door contractant 2, zal het betaalde bedrag minus de kosten voor verzending teruggestort worden.  

7. In geval van niet voorziene omstandigheden dienen de contractanten elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

8.  Alle door De Pianoartiest verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software of video’s/foto’s zijn uitsluiten bestemd om te worden gebruikt door contractant 2 en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van De Pianoartiest worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.